Branżowy Ranking Ryzyka

  • Cykliczna publikacja, ukazująca się co pół roku od 1992 roku
  • Ocena ryzyka inwestycyjnego w ponad 400 branżach przemysłowych i nieprzemysłowych
  • Prezentacja najważniejszych wskaźników finansowych i efektywnościowych dla branż polskiej gospodarki
  • Raport przeznaczony głównie dla odbiorców z sektora finansowego oraz dla inwestorów

Branżowy Ranking Ryzyka jest cykliczną publikacją IPAG, ukazującą się co pół roku (w czerwcu i w grudniu) od 1992 roku. W latach 1992-2016 publikacja ta nosiła tytuł Mapa Ryzyka Inwestycyjnego i ukazywała się nakładem Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. Raport zawiera ocenę ryzyka inwestycyjnego w ponad 200 branżach przemysłowych i w ponad 200 nieprzemysłowych, oznaczonych zgodnie z klasyfikacją PKD.

Wszystkie działalności (branże) podzielone są na pięć kategorii ryzyka – począwszy od małego, a skończywszy na bardzo wysokim. Raport zawiera także ocenę ryzyka na poziomie działów gospodarki, co umożliwia spojrzenie na ryzyko z bardziej ogólnej perspektywy. Przedstawiane są również najważniejsze wskaźniki finansowe, takie jak np. tempo wzrostu, wskaźniki zadłużenia, rentowności i płynności finansowej w każdej z analizowanych branż.

Raport przeznaczony jest głównie dla odbiorców z sektora finansowego oraz dla inwestorów krajowych i zagranicznych. Z naszych raportów korzystają również doradcy biznesowi, konsultanci, rzeczoznawcy majątkowi i biegli sądowi. Wyniki badań są podawane do publicznej wiadomości w bardzo ograniczonym zakresie, a pełną informację uzyskują jedynie odbiorcy raportu.

W grudniu 2022 r. pojawił się najnowszy numer Branżowego Rankingu Ryzyka, dotyczący I połowy 2023 roku.

Przykładowe strony

Prezentacja numeru  dotyczącego II połowy 2021 roku

Oferujemy również Bazę Wskaźników Finansowych (BWF), która stanowi rozszerzenie informacji zawartych w raporcie. Zawiera ona 12 podstawowych wskaźników finansowych obliczonych dla około 450 branż według PKD, czyli łącznie około 5400 wskaźników. BWF ukazuje się dwa razy do roku tj. w maju (dane za cały rok) i w listopadzie (dane za I półrocze). BWF ma postać arkusza kalkulacyjnego Excel. Na specjalne życzenie użytkowników możliwe jest również opracowanie zindywidualizowanych wersji raportu, dostosowanych do potrzeb odbiorców, zawierających np. dodatkowe wskaźniki lub pogłębioną analizę wybranych aspektów funkcjonowania określonych branż gospodarki.

W celu zamówienia Branżowego Rankingu Ryzyka lub Bazy Wskaźników Finansowych prosimy o kontakt pod adresem mailowym: ipag@ipag.org.pl

Branżowy Ranking Ryzyka zamówić można również korzystając z poniższego formularza:

Formularz zamówienia

 

Kontakt

Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych
Fundacja Naukowa
ul. Aleja Komisji Edukacji Narodowej 84 lok. 59
02-776 Warszawa

tel. +48 (22) 226 00 15
ipag@ipag.org.pl