Prognozy makroekonomiczne IPAG

Raport Stan i prognoza koniunktury gospodarczej ukazuje się cztery razy do roku. Zawiera omówienie bieżącej sytuacji gospodarczej Polski oraz kwartalne i roczne prognozy najważniejszych krajowych agregatów makroekonomicznych. Kolejny numer kwartalnika ukaże się na przełomie lipca i sierpnia 2024 roku.

Prognozy makroekonomiczne IPAG z maja 2024 r.

Kontakt

Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych
Fundacja Naukowa
ul. Aleja Komisji Edukacji Narodowej 84 lok. 59
02-776 Warszawa

tel. +48 (22) 226 00 15
ipag@ipag.org.pl