Badanie i monitoring sektorów gospodarczych

  • Analiza branż na dowolnych szczeblach agregacji
  • Wykorzystanie danych ilościowych i jakościowych
  • Analiza wskaźnikowa
  • Raporty ad hoc i cykliczne
  • Uwzględnienie czynników specyficznych dla danej branży i branż powiązanych
  • Krótko- i średniookresowe projekcje i prognozy rozwoju sektora
  • Uwzględnienie dodatkowych aspektów istotnych dla zamawiającego

Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych oferuje usługi z zakresu bieżącego monitoringu i badania sektorów (branż) gospodarczych na dowolnych szczeblach agregacji. Monitoring obejmuje analizę danych ilościowych (dane Głównego Urzędu Statystycznego, Eurostatu i inne), jak również jakościowych (np. dane GUS, wywiady z menedżerami, komunikaty prasowe, analizy eksperckie IPAG). Obok raportów ad hoc, oferujemy analizy, które mogą być uaktualniane w cyklu kwartalnym, półrocznym lub rocznym.

W ramach analizy przeprowadzana jest m.in.: analiza trendów, analiza wskaźników finansowych oraz analiza ryzyka inwestycyjnego. W każdym przypadku uwzględniane są czynniki specyficzne dla danej branży oraz jej powiązania z innymi branżami. Badanie zawiera także elementy prognostyczne – przedstawiany jest najbardziej prawdopodobny scenariusz rozwoju sektora w najbliższych 4 kwartałach, z uwzględnieniem aktualnych prognoz rozwoju gospodarczego Polski.

Na indywidualne potrzeby zamawiających, w raportach uwzględniane są dodatkowe aspekty, istotne z punktu widzenia przeznaczenia analizy. Przykładowo, może to być badanie wielkości rynku, badanie wielkości udziału przedsiębiorstw w rynku, analiza SWOT, poszukiwanie patologii systemowych, przewidywany wpływ zmiany regulacji prawnych na efektywność ekonomiczną sektora, czy rekomendacje dla określonych zmian (np. przepisów, modelu współdziałania przedsiębiorstw itp.).

Kontakt

Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych
Fundacja Naukowa
ul. Aleja Komisji Edukacji Narodowej 84 lok. 59
02-776 Warszawa

tel. +48 (22) 226 00 15
ipag@ipag.org.pl