Prognozy ekonomiczne na zamówienie

  • Prognozy ekonomiczne realizowane na indywidualne zamówienie klientów
  • Prognozy wielkości sprzedaży/produkcji dla określonych rynków
  • Szacunki wielkości krajowego rynku
  • Prognozy dowolnych agregatów makroekonomicznych i szeregów mikroekonomicznych
  • Perspektywa krótko-, średnio- i długookresowa
  • Zróżnicowane i nowoczesne metody prognostyczne

Eksperci Instytutu Prognoz i Analiz Gospodarczych od wielu lat specjalizują się w przygotowaniu zróżnicowanych prognoz mikro-, mezo- i makroekonomicznych. Dostępne publicznie makroekonomiczne prognozy kwartalne IPAG stanowią jedynie znikomą część szerokiego portfela prognoz i projekcji, które sporządzamy na indywidualne zapotrzebowanie odbiorców. W zależności od celu analizy, operujemy perspektywą krótkoterminową (kilka kwartałów w przyszłość), średnioterminową (kilka lat do przodu) oraz długoterminową (wieloletnią).

W ofercie IPAG w szczególności znajduje się m.in. przygotowanie prognoz dla wybranych rynków (np. wielkość rynku, wartość sprzedaży lub produkcji itp.), określonych parametrów ekonomicznych istotnych z punktu widzenia danego przedsiębiorstwa lub branży oraz agregatów makroekonomicznych, czyli w skali całej gospodarki. Z prognoz opracowanych przez ekspertów IPAG korzystają zarówno podmioty z sektora publicznego, jak i prywatnego.

W procesie prognozowania wykorzystywane są różnorakie narzędzia analityczne, wliczając w to m.in. modele ekonometryczne i oceny eksperckie. Metodologia opracowania prognoz każdorazowo dostosowana jest do indywidualnych potrzeb i zastosowania prowadzonej analizy.

 

Kontakt

Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych
Fundacja Naukowa
ul. Aleja Komisji Edukacji Narodowej 84 lok. 59
02-776 Warszawa

tel. +48 (22) 226 00 15
ipag@ipag.org.pl