Bazy danych IPAG

  • Szeroki przegląd krajowych, zagranicznych i międzynarodowych baz danych mikro- i makroekonomicznych
  • Dostarczenie danych w dowolnych dostępnych przekrojach i poziomach agregacji
  • Opracowanie i analiza danych dostosowana do indywidualnych potrzeb klientów
  • Doradztwo w doborze zakresu, rodzaju i źródeł danych ekonomicznych
  • Przygotowanie unikalnych baz danych niedostępnych z innych źródeł
  • Działalność w charakterze instytucji zaufania

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w analizie, wykorzystywaniu i przetwarzaniu danych statystycznych, eksperci Instytutu Prognoz i Analiz Gospodarczych posiadają kompleksową wiedzę dotyczącą zawartości krajowych, zagranicznych i międzynarodowych baz danych gospodarczych. Potencjalnym klientom IPAG oferujemy pomoc w dotarciu do interesujących ich danych statystycznych we wszelkich dostępnych przekrojach i poziomach agregacji, a także w opracowaniu tych danych i analizie. Doradzamy również w zakresie doboru zakresu, rodzaju i źródła danych odpowiednich do potrzeb naszych klientów.

W szybko zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej oficjalne statystyki nie zawsze nadążają za potrzebami analitycznymi niezbędnymi dla planowania działań biznesowych, prowadzenia badań rynku, czy w szerszym ujęciu – analiz wszelkich procesów gospodarczych. Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych dysponuje narzędziami niezbędnymi do przeprowadzenia badań, zmierzających do opracowania unikalnych baz danych, dostosowanych do potrzeb naszych klientów. Wśród całej gamy tych narzędzi wymienić należy m. in. opracowanie i przeprowadzenie badań ankietowych i wywiadów bezpośrednich w przedsiębiorstwach oraz opracowanie ich wyników.

Szczególne miejsce wśród oferowanych metod badawczych zajmuje możliwość działania Instytutu Prognoz i Analiz Gospodarczych w charakterze instytucji zaufania, czego eksperci IPAG podejmowali się już wielokrotnie. Polega to na zebraniu wybranych wrażliwych informacji wśród przedstawicieli określonego sektora gospodarki, zagregowaniu ich, przeprowadzeniu analizy oraz przekazaniu w zagregowanej formie zainteresowanym podmiotom w postaci raportu bądź zestawu tablic. Indywidualne dane odnoszące się do przedsiębiorstw objętych badaniem nie są nikomu ujawniane.

Kontakt

Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych
Fundacja Naukowa
ul. Aleja Komisji Edukacji Narodowej 84 lok. 59
02-776 Warszawa

tel. +48 (22) 226 00 15
ipag@ipag.org.pl