Strategie rozwoju i ekspertyzy

  • Strategie rozwoju sektorów gospodarczych
  • Strategie rozwoju miast i regionów
  • Ekspertyzy sądowe

Eksperci Instytutu Prognoz i Analiz Gospodarczych opracowywali strategie rozwojowe dla sektorów gospodarki, dla województw, miast oraz dla przedsiębiorstw. Instytut reprezentuje opinię, że posiadanie strategii jest ważnym narzędziem wspomagającym rozwój, a okresowe przeglądy ich realizacji (w perspektywie rocznej, półrocznej lub kwartalnej) oraz aktualizacje dostosowujące je do zmian w otoczeniu krajowym i międzynarodowym stanowią jeden z istotniejszych elementów sukcesu.

Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych przygotowuje również ekspertyzy sądowe w sprawach gospodarczych. Nie posiadają one statusu opinii wydawanych przez biegłych, lecz w charakterze tzw. opinii prywatnych zlecanych przez strony postępowania sądowego stanowią istotny pełnoprawny dowód w sprawach cywilnych, a zwłaszcza w postępowaniach zabezpieczających. Argumenty eksperckie przedstawione w naszych opracowaniach przekonywały sądy do racji stron sporu, na rzecz których opracowywaliśmy ekspertyzy. Przykładowe opinie sądowe wydane przez ekspertów IPAG:

  • kwestia nadużycia pozycji monopolistycznej na rynku budowlanym,
  • stwierdzenie przyczyn upadku hurtowni oraz oszacowanie jej strat w wyniku zablokowania dojazdu do niej przez pobliską budowę,
  • stwierdzenie czy koncepcja przejęcia spółki była uzasadniona pod względem ekonomicznym i nie naruszała zasady racjonalnego prowadzenia działaności gospodarczej,
  • wpływ opłat za korzystanie z utworów podlegających ochronie prawem autorskim na sytuację ekonomiczną obiektów hotelarskich.

Kontakt

Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych
Fundacja Naukowa
ul. Aleja Komisji Edukacji Narodowej 84 lok. 59
02-776 Warszawa

tel. +48 (22) 226 00 15
ipag@ipag.org.pl