Ocena gospodarczych skutków regulacji

  • Badanie gospodarczego wpływu nowych lub nowelizowanych ustaw i innych regulacji na branże gospodarki oraz otoczenie makroekonomiczne
  • Rozpowszechnianie i pilotowanie opracowanych wniosków i rekomendacji
  • Prezentacja wniosków merytorycznych na wszelkich forach publicznych (np. media, konferencje prasowe, komisje i podkomisje Sejmu i Senatu RP, ministerstwa itp.)

W odróżnieniu od wymaganych przez ustawodawców OSR (oceny skutków regulacji) ekspertyzy i raporty zespołu koncentrują się na ocenach gospodarczych skutków nowelizowanych lub nowych ustaw i innych regulacji głównie w sektorach, których dotyczą zmiany. Przedstawiane są bezpośrednie i pośrednie efekty dla sektorów: wpływ na zmiany produkcji, zatrudnienia, eksport, odprowadzane podatki itd. oraz efekty w sektorach zależnych i współpracujących.

Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych poza pracą analityczną (obejmującą m. in. zebranie materiałów, przeprowadzenie analiz, wykonanie obliczeń, szacunków, opracowanie prognoz, sporządzenie raportów) oferuje również dalszą kompleksową współpracę z zamawiającymi analizy, związaną z dalszym rozpowszechnianiem i pilotowaniem opracowanych wniosków i rekomendacji. Przykładowe formy współpracy: organizacja konferencji prasowych lub naukowych, seminariów z udziałem mediów, artykuły prasowe, wywiady i wypowiedzi do mediów (radio, telewizja, internet), przedstawienie wniosków merytorycznych na innych forach publicznych (np. komisje i podkomisje Sejmu i Senatu RP, ministerstwa).

Kilka raportów zespołu doprowadziło do realnych zmian w ustawach w trakcie procedowania w Parlamencie, a w jednym przypadku do całkowitej rezygnacji z wprowadzenia planowanej ustawy:

  1. Korekta ustawy refundacyjnej leków (PZPPF)
  2. Rezygnacja z projektu ustawy ws. wycofania monet jedno- i dwugroszowych
  3. Zwrot w sporze sądowym ws. opłat za korzystanie z praw autorskich przez hotele
  4. Obniżenie cen podręczników szkolnych

 

Kontakt

Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych
Fundacja Naukowa
ul. Aleja Komisji Edukacji Narodowej 84 lok. 59
02-776 Warszawa

tel. +48 (22) 226 00 15
ipag@ipag.org.pl