15 marca 2023 r. - "SZARA STREFA 2023*

Raport poświęcony zjawisku szarej strefy gospodarczej w Polsce w 2023 r.

   
   

15 grudnia 2022 r. - Branżowy Ranking Ryzyka I połowa 2023 r.

Branżowy Ranking Ryzyka zawiera ocenę ryzyka inwestycyjnego w I połowie 2023 roku, w ponad 200 branżach przemysłowych i w ponad 200 nieprzemysłowych, oznaczonych zgodnie z klasyfikacją PKD.

   

15 listopada 2022 r. - Zmiany cen papierosów i wybranych dóbr konsumpcyjnych w Polsce w latach 2016-2021

W raporcie poddano analizie zmiany cen podstawowych artykułów spożywczych z koszyka zakupowego Polaków, w tym ceny używek: papierosów i alkoholi wysokoprocentowych.

 

 

30 marca 2022 r. - "SZARA STREFA 2022*

Raport poświęcony zjawisku szarej strefy gospodarczej w Polsce w 2022 r.

   
 

23 marca 2021 r. - "SZARA STREFA 2021*

Raport poświęcony zjawisku szarej strefy gospodarczej podczas pandemii koronawirusa w Polsce w 2021 r.

 
 
   

11 marca 2020 r. - "SZARA STREFA 2020*

Raport poświęcony zjawisku szarej strefy gospodarczej w Polsce
w 2020 r., dyskusji na temat jego rozmiarów, zasięgu, a także sposobów jego ograniczania.

 
   

Listopad 2019 r. - "WPŁYW ROBOTYZACJI NA KONKURENCYJNOŚĆ POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW - III Edycja"

Raport dotyczący robotyzacji przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce.

 
   

13 marca 2019 r. - "SZARA STREFA 2019*

 

 
   

8 marca 2018 r. - "SZARA STREFA 2018*

 

 

Kontakt

Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych
Fundacja Naukowa
ul. Aleja Komisji Edukacji Narodowej 84 lok. 59
02-776 Warszawa

tel. +48 (22) 226 00 15
ipag@ipag.org.pl