Nasze doświadczenie

Eksperci Instytutu Prognoz i Analiz Gospodarczych opracowywali raporty, jak również uczestniczyli w projektach realizowanych m.in. dla następujących odbiorców: Google, Microsoft, VISA, ING Bank Śląski, Philip Morris, AXA PTE, Provident, Goodyear, Unilever, Velux, Carrefour, Lewiatan, Fanuc, banki komercyjne, izby i branżowe organizacje przedsiębiorców.

Kontakt

Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych
Fundacja Naukowa
ul. Aleja Komisji Edukacji Narodowej 84 lok. 59
02-776 Warszawa

tel. +48 (22) 226 00 15
ipag@ipag.org.pl