O Instytucie

Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych Fundacja Naukowa (IPAG) z siedzibą w Warszawie powstał w końcu marca 2017 roku i został rejestrowany przez sąd gospodarczy w lipcu tegoż roku. Misją Instytutu jest wspieranie rozwoju gospodarczego Polski poprzez dostarczanie opinii publicznej, podmiotom gospodarczym oraz instytucjom rzetelnych analiz, trafnych prognoz i użytecznych rekomendacji.

Fundatorami Instytutu są Jacek Fundowicz, Krzysztof Łapiński i Bohdan Wyżnikiewicz, byli pracownicy warszawskiego oddziału Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. Zespół działa od 2002 roku i specjalizuje się w opracowaniach określanych jako ekonomia stosowana; przygotowuje ekspertyzy i raporty w następujących obszarach tematycznych:

Dwa ostatnie obszary tematyczne stanowią tło makroekonomiczne i materiał pomocniczy dla dwóch pierwszych obszarów. Zespół stosuje szeroki arsenał narzędzi badawczych poczynając od metod statystyki opisowej poprzez modelowanie ekonometryczne do analiz prawnych. Przy specjalistycznych tematach korzysta z konsultacji stałych współpracowników.

Zainteresowania naukowe i badawcze zespołu wykraczają poza skrótowo przedstawiony wyżej profil. Przygotowujemy opracowania przekrojowe, takie jak badania szarej strefy gospodarczej i jej skutków dla gospodarki i sektorów, analizy rozkładu dochodów na różnych szczeblach. Przygotowujemy także strategie rozwojowe sektorów, miast i regionów, wspieramy argumentacje stron w sądowych sporach gospodarczych i jesteśmy gotowi podejmować się roli biegłych sądowych przedstawiając opinie eksperckie. Więcej szczegółów w zakładce Oferta.

Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych Fundacja Naukowa został zarejestrowany 6 lipca 2017 roku przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS.

KRS: 0000685027; NIP: 9512441195; REGON: 367739614

Kontakt

Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych
Fundacja Naukowa
ul. Aleja Komisji Edukacji Narodowej 84 lok. 59
02-776 Warszawa

tel. +48 (22) 226 00 15
ipag@ipag.org.pl