Oferta

Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych oferuje szeroki zakres raportów i usług w zakresie dostarczania profesjonalnych prognoz, projekcji i ekspertyz gospodarczych, wspomagających głębokie rozumienie problemów gospodarczych i pomocnych w podejmowaniu decyzji biznesowych. Dla potrzeb klientów Instytutu, jego eksperci opracowują analizy, opinie, ekspertyzy, raporty sektorowe i strategie rozwojowe, niezbędne dla prowadzenia działalności gospodarczej. IPAG organizuje również seminaria, debaty, warsztaty i konferencje naukowe oraz prasowe.

Do korzystania z naszych usług zapraszamy zwłaszcza prywatne i publiczne podmioty gospodarcze, instytucje finansowe, stowarzyszenia i izby przedsiębiorców, fundacje, uczelnie wyższe, podmioty administracji centralnej i lokalnej oraz wszelkie inne organizacje społeczne i gospodarcze.

Kontakt

Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych
Fundacja Naukowa
ul. Aleja Komisji Edukacji Narodowej 84 lok. 59
02-776 Warszawa

tel. +48 (22) 226 00 15
ipag@ipag.org.pl