POLSKA - prognozy tempa wzrostu produktu krajowego brutto (w proc.)
  2024 2025 2026 Data publikacji
IPAG 3,0 3,5   V 2024
Narodowy Bank Polski 3,2 3,6 3,2 III 2024
Ministerstwo Finansów 3,0     VI 2023
Komisja Europejska 2,8 3,4   V 2024
OECD 2,9 3,4   V 2024
Międzynarodowy Fundusz Walutowy 3,1 3,5 3,3 IV 2024
Bank Światowy 2,6 3,4   I 2024
Economist Intelligence Unit 2,9 3,5   V 2024
Panel ekspertów NBP 3,0 3,5 3,5 III 2024
ŚWIAT - prognozy tempa wzrostu produktu krajowego brutto (w proc.)
  2024 2025 2026 Data publikacji
Komisja Europejska 3,2 3,3   V 2024
OECD 3,1 3,2   V 2024
Międzynarodowy Fundusz Walutowy 3,2 3,2 3,2 IV 2024
Economist Intelligence Unit 2,5 2,7   VII 2023
Bank Światowy 2,4 2,7   I 2024
UNIA EUROPEJSKA - prognozy tempa wzrostu produktu krajowego brutto (w proc.)
  2024 2025 2026 Data publikacji
Komisja Europejska 1,0 1,6   V 2024
Międzynarodowy Fundusz Walutowy 1,1 1,8 1,7 IV 2024
STREFA EURO - prognozy tempa wzrostu produktu krajowego brutto (w proc.)
  2024 2025 2026 Data publikacji
Komisja Europejska 0,8 1,4   V 2024
OECD 0,7 1,5   V 2024
Międzynarodowy Fundusz Walutowy 0,8 1,5 1,4 IV 2024
Bank Światowy 0,7 1,6   I 2024
Narodowy Bank Polski 0,7 1,3   III 2024
Panel ekspertów NBP 0,5 1,4 1,4 III 2024
Economist Intelligence Unit 1,4 1,7 1,7 VII 2023
USA - prognozy tempa wzrostu produktu krajowego brutto (w proc.)
  2024 2025 2026 Data publikacji
Komisja Europejska 2,4 2,1   V 2024
OECD 2,6 1,8   V 2024
Międzynarodowy Fundusz Walutowy 2,7 1,9 2,0 IV 2024
Bank Światowy 1,6 1,7   I 2024
Narodowy Bank Polski 2,3 1,9   III 2024
         

Zaktualizowano: 07 czerwca 2024

Kontakt

Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych
Fundacja Naukowa
ul. Aleja Komisji Edukacji Narodowej 84 lok. 59
02-776 Warszawa

tel. +48 (22) 226 00 15
ipag@ipag.org.pl