POLSKA - prognozy tempa wzrostu produktu krajowego brutto (w proc.)
  2023 2024 2025 Data publikacji
IPAG 1,0 3,3   VIII 2023
Narodowy Bank Polski 0,6 2,4 3,3 VII 2023
Ministerstwo Finansów 0,9 3,0   VI 2023
Komisja Europejska 0,5 2,7   IX 2023
OECD 0,9 2,1   VI 2023
Międzynarodowy Fundusz Walutowy 0,3 2,4 3,7 IV 2023
Bank Światowy 0,7 2,6 3,2 VI 2023
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju 0,6 3,0   V 2023
Economist Intelligence Unit 1,3 2,4   VI 2023
Panel ekspertów NBP 1,0 2,7 3,4 VI 2023
ŚWIAT - prognozy tempa wzrostu produktu krajowego brutto (w proc.)
  2023 2024 2025 Data publikacji
Komisja Europejska 2,8 3,1   V 2023
OECD 2,7 2,9   VI 2023
Międzynarodowy Fundusz Walutowy 2,8 3,0 3,2 IV 2023
Economist Intelligence Unit 2,1 2,5 2,7 VII 2023
Bank Światowy 2,1 2,4 3,0 VI 2023
UNIA EUROPEJSKA - prognozy tempa wzrostu produktu krajowego brutto (w proc.)
  2023 2024 2025 Data publikacji
Komisja Europejska 0,8 1,4   IX 2023
Międzynarodowy Fundusz Walutowy 0,8 1,6 2,2 IV 2023
STREFA EURO - prognozy tempa wzrostu produktu krajowego brutto (w proc.)
  2023 2024 2025 Data publikacji
Komisja Europejska 0,8 1,3   IX 2023
OECD 0,9 1,5   VI 2023
Międzynarodowy Fundusz Walutowy 0,8 1,4 1,9 IV 2023
Bank Światowy 0,4 1,3 2,3 VI 2023
Narodowy Bank Polski 0,7 1,5 1,5 VII 2023
Panel ekspertów NBP 0,6 1,0 1,5 VI 2023
Economist Intelligence Unit 0,8 1,4 1,7 VII 2023
USA - prognozy tempa wzrostu produktu krajowego brutto (w proc.)
  2023 2024 2025 Data publikacji
Komisja Europejska 1,4 1,0   V 2023
OECD 1,6 1,0   VI 2023
Międzynarodowy Fundusz Walutowy 1,6 1,1 1,8 IV 2023
Bank Światowy 1,1 0,8 2,3 VI 2023
Narodowy Bank Polski 1,4 0,8 1,9 VII 2023
Economist Intelligence Unit 1,0 1,0 2,2 VII 2023

Zaktualizowano: 13 września 2023

Kontakt

Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych
Fundacja Naukowa
ul. Aleja Komisji Edukacji Narodowej 84 lok. 59
02-776 Warszawa

tel. +48 (22) 226 00 15
ipag@ipag.org.pl