POLSKA - prognozy tempa wzrostu nakładów brutto na środki trwałe (w proc.)
  2024 2025 2026 Data publikacji
IPAG 4,5 7,0   V 2024
Narodowy Bank Polski 3,9 9,7 3,5 III 2024
Komisja Europejska 3,5 6,0   V 2024
OECD 6,4 4,5   V 2024
Economist Intelligence Unit 6,5 6,2   V 2024
UNIA EUROPEJSKA - prognozy tempa wzrostu nakładów brutto na środki trwałe (w proc.)
  2024 2025 2026 Data publikacji
Komisja Europejska                                0,3 2,0   V 2024
STREFA EURO - prognozy tempa wzrostu nakładów brutto na środki trwałe (w proc.)
  2024 2025 2026 Data publikacji
Komisja Europejska 0,1 1,6   V 2024
OECD -0,3 1,6   V 2024
Międzynarodowy Fundusz Walutowy 0,1 1,5   IV 2024
USA - prognozy tempa wzrostu nakładów brutto na środki trwałe (w proc.)
  2024 2025 2026 Data publikacji
Komisja Europejska 3,8 3,2   V 2024
OECD 3,4 3,2   V 2024
Międzynarodowy Fundusz Walutowy 3,8 3,0   IV 2024

Zaktualizowano: 07 czerwca 2024

Kontakt

Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych
Fundacja Naukowa
ul. Aleja Komisji Edukacji Narodowej 84 lok. 59
02-776 Warszawa

tel. +48 (22) 226 00 15
ipag@ipag.org.pl