POLSKA - prognozy tempa wzrostu nakładów brutto na środki trwałe (w proc.)
  2023 2024 2025 Data publikacji
IPAG 1,5 4,5   II 2023
Narodowy Bank Polski -0,6 1,2 7,8 XI 2022
Ministerstwo Finansów 6,2 7,2 6,6 IX 2022
Komisja Europejska 2,5 4,3   XI 2022
OECD 1,2 3,5   XI 2022
Bank Światowy 7,4     X 2021
Economist Intelligence Unit 1,2 0,3   I 2023
UNIA EUROPEJSKA - prognozy tempa wzrostu nakładów brutto na środki trwałe (w proc.)
  2023 2024 2025 Data publikacji
Komisja Europejska                                0,5 2,3   XI 2022
STREFA EURO - prognozy tempa wzrostu nakładów brutto na środki trwałe (w proc.)
  2023 2024 2025 Data publikacji
Komisja Europejska 0,5 2,3   XI 2022
OECD 1,1 2,0   XI 2022
Międzynarodowy Fundusz Walutowy 1,6     X 2022
USA - prognozy tempa wzrostu nakładów brutto na środki trwałe (w proc.)
  2023 2024 2025 Data publikacji
Komisja Europejska -0,5 2,7   XI 2022
OECD 0,0 1,7   XI 2022
Międzynarodowy Fundusz Walutowy -0,1     X 2022

Zaktualizowano: 14 lutego 2023

Kontakt

Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych
Fundacja Naukowa
ul. Aleja Komisji Edukacji Narodowej 84 lok. 59
02-776 Warszawa

tel. +48 (22) 226 00 15
ipag@ipag.org.pl