POLSKA - prognozy tempa wzrostu nakładów brutto na środki trwałe (w proc.)
  2023 2024 2025 Data publikacji
IPAG 6,6 5,4   XI 2023
Narodowy Bank Polski 7,3 2,5 8,0 XI 2023
Ministerstwo Finansów 1,1 4,4   VI 2023
Komisja Europejska 8,0 3,8 4,7 XI 2023
OECD 1,7 2,2   VI 2023
Economist Intelligence Unit 6,2 6,7   XI 2023
UNIA EUROPEJSKA - prognozy tempa wzrostu nakładów brutto na środki trwałe (w proc.)
  2023 2024 2025 Data publikacji
Komisja Europejska                                1,2 1,5 2,3 XI 2023
STREFA EURO - prognozy tempa wzrostu nakładów brutto na środki trwałe (w proc.)
  2023 2024 2025 Data publikacji
Komisja Europejska 1,2 1,3 2,0 XI 2023
OECD 0,6 1,4   VI 2023
Międzynarodowy Fundusz Walutowy 1,4 1,5   X 2023
USA - prognozy tempa wzrostu nakładów brutto na środki trwałe (w proc.)
  2023 2024 2025 Data publikacji
Komisja Europejska 1,6 2,2 3,4 XI 2023
OECD -1,3 0,8   VI 2023
Międzynarodowy Fundusz Walutowy 0,5 2,8   X 2023

Zaktualizowano: 26 listopada 2023

Kontakt

Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych
Fundacja Naukowa
ul. Aleja Komisji Edukacji Narodowej 84 lok. 59
02-776 Warszawa

tel. +48 (22) 226 00 15
ipag@ipag.org.pl