POLSKA - prognozy tempa wzrostu spożycia w sektorze gospodarstw domowych (w proc.)
  2024 2025 2026 Data publikacji
IPAG 3,3 3,8   V 2024
Narodowy Bank Polski 3,6 3,8 3,4 III 2024
Komisja Europejska 3,0 3,5   V 2024
OECD 2,3 3,8   V 2024
Economist Intelligence Unit 3,3 3,7   V 2024
UNIA EUROPEJSKA - prognozy tempa wzrostu spożycia indywidualnego (w proc.)
                                                                 2024 2025 2026 Data publikacji
Komisja Europejska 1,3 1,7   V 2024
STREFA EURO - prognozy tempa wzrostu spożycia indywidualnego (w proc.)
  2024 2025 2026 Data publikacji
Komisja Europejska 1,1 1,5   V 2024
OECD 1,1 1,6   V 2024
Międzynarodowy Fundusz Walutowy 1,3 1,8   IV 2024
USA - prognozy tempa wzrostu spożycia indywidualnego (w proc.)
  2024 2025 2026 Data publikacji
Komisja Europejska 2,4 1,9   V 2024
OECD 2,5 1,8   V 2024
Międzynarodowy Fundusz Walutowy 2,3 1,6   IV 2024

Zaktualizowano: 07 czerwca 2024

Kontakt

Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych
Fundacja Naukowa
ul. Aleja Komisji Edukacji Narodowej 84 lok. 59
02-776 Warszawa

tel. +48 (22) 226 00 15
ipag@ipag.org.pl