POLSKA - prognozy tempa wzrostu spożycia indywidualnego (w proc.)
  2023 2024 2025 Data publikacji
IPAG 1,4 3,0   II 2023
Narodowy Bank Polski 0,8 0,9 1,7 XI 2022
Ministerstwo Finansów 2,2 2,9 2,2 IX 2022
Komisja Europejska 2,3 2,4   XI 2022
OECD 2,0 2,5   XI 2022
Bank Światowy 3,3     X 2021
Economist Intelligence Unit 2,5     I 2023
UNIA EUROPEJSKA - prognozy tempa wzrostu spożycia indywidualnego (w proc.)
                                                                 2023 2024 2025 Data publikacji
Komisja Europejska 0,1 1,5   XI 2022
STREFA EURO - prognozy tempa wzrostu spożycia indywidualnego (w proc.)
  2023 2024 2025 Data publikacji
Komisja Europejska 0,1 1,5   XI 2022
OECD 0,3 1,0   XI 2022
Międzynarodowy Fundusz Walutowy 0,8     X 2022
USA - prognozy tempa wzrostu spożycia indywidualnego (w proc.)
  2023 2024 2025 Data publikacji
Komisja Europejska 0,7 0,9   XI 2022
OECD 0,6 1,0   XI 2022
Międzynarodowy Fundusz Walutowy 0,6     X 2022

Zaktualizowano: 14 lutego 2023

Kontakt

Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych
Fundacja Naukowa
ul. Aleja Komisji Edukacji Narodowej 84 lok. 59
02-776 Warszawa

tel. +48 (22) 226 00 15
ipag@ipag.org.pl