POLSKA - prognozy tempa wzrostu spożycia w sektorze gospodarstw domowych (w proc.)
  2023 2024 2025 Data publikacji
IPAG 0,4 2,8   XI 2023
Narodowy Bank Polski -1,6 3,3 4,4 XI 2023
Ministerstwo Finansów 0,7 2,8   VI 2023
Komisja Europejska -1,2 2,1 2,4 XI 2023
OECD -1,4 2,6 3,1 XI 2023
Economist Intelligence Unit -1,1 2,6   XI 2023
UNIA EUROPEJSKA - prognozy tempa wzrostu spożycia indywidualnego (w proc.)
                                                                 2023 2024 2025 Data publikacji
Komisja Europejska 0,4 1,3 1,6 XI 2023
STREFA EURO - prognozy tempa wzrostu spożycia indywidualnego (w proc.)
  2023 2024 2025 Data publikacji
Komisja Europejska 0,6 1,2 1,5 XI 2023
OECD 0,6 1,6 1,1 XI 2023
Międzynarodowy Fundusz Walutowy 0,7 1,6   X 2023
USA - prognozy tempa wzrostu spożycia indywidualnego (w proc.)
  2023 2024 2025 Data publikacji
Komisja Europejska 2,2 1,2 1,6 XI 2023
OECD 2,2 1,5 1,7 XI 2023
Międzynarodowy Fundusz Walutowy 2,4 1,2   X 2023

Zaktualizowano: 04 grudnia 2023

Kontakt

Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych
Fundacja Naukowa
ul. Aleja Komisji Edukacji Narodowej 84 lok. 59
02-776 Warszawa

tel. +48 (22) 226 00 15
ipag@ipag.org.pl