Rada Fundacji

mec. Jan Stefanowicz - Przewodniczący Rady Fundacji

prof. dr hab. Anna Wziątek-Kubiak

Dorota Wyżnikiewicz

Marcin Peterlik

Kontakt

Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych
Fundacja Naukowa
ul. Aleja Komisji Edukacji Narodowej 84 lok. 59
02-776 Warszawa

tel. +48 (22) 226 00 15
ipag@ipag.org.pl