Branżowy Ranking Ryzyka

  • Cykliczna publikacja, ukazująca się co pół roku od 1992 roku
  • Ocena ryzyka inwestycyjnego w ponad 400 branżach przemysłowych i nieprzemysłowych
  • Prezentacja najważniejszych wskaźników finansowych i efektywnościowych dla branż polskiej gospodarki
  • Raport przeznaczony głównie dla odbiorców z sektora finansowego oraz dla inwestorów

Branżowy Ranking Ryzyka jest cykliczną publikacją IPAG, ukazującą się co pół roku (w czerwcu i w grudniu) od 1992 roku. W latach 1992-2016 publikacja ta nosiła tytuł Mapa Ryzyka Inwestycyjnego i ukazywała się nakładem Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. Raport zawiera ocenę ryzyka inwestycyjnego w ponad 200 branżach przemysłowych i w ponad 200 nieprzemysłowych, oznaczonych zgodnie z klasyfikacją PKD.

Wszystkie działalności (branże) podzielone są na pięć kategorii ryzyka – począwszy od małego, a skończywszy na bardzo wysokim. Raport zawiera także ocenę ryzyka na poziomie działów gospodarki, co umożliwia spojrzenie na ryzyko z bardziej ogólnej perspektywy. Przedstawiane są również najważniejsze wskaźniki finansowe, takie jak np. tempo wzrostu, wskaźniki zadłużenia, rentowności i płynności finansowej w każdej z analizowanych branż.

Raport przeznaczony jest głównie dla odbiorców z sektora finansowego oraz dla inwestorów krajowych i zagranicznych. Z naszych raportów korzystają również doradcy biznesowi, konsultanci, rzeczoznawcy majątkowi i biegli sądowi. Wyniki badań są podawane do publicznej wiadomości w bardzo ograniczonym zakresie, a pełną informację uzyskują jedynie odbiorcy raportu.

Przykładowe strony

Oferujemy również wersję PREMIUM raportu. Zawarte są w niej tablice z czternastoma dodatkowymi wskaźnikami finansowymi, na poziomie działów, grup i branż PKD. Dla wybranych wskaźników przedstawiona jest analiza ich zmian w ostatnich 5 latach. Na specjalne życzenie użytkowników możliwe jest również opracowanie zindywidualizowanych wersji raportu, dostosowanych do potrzeb odbiorców, zawierających np. dodatkowe wskaźniki lub pogłębioną analizę wybranych aspektów funkcjonowania określonych branż gospodarki.

W celu zamówienia Branżowego Rankingu Ryzyka lub jego wersji PREMIUM prosimy o kontakt pod adresem mailowym: ipag@ipag.org.pl

Branżowy Ranking Ryzyka zamówić można również korzystając z poniższego formularza:

Formularz zamówienia

 

Kontakt

Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych
Fundacja Naukowa
ul. Arkadowa 29 lok. 10
02-776 Warszawa

tel. +48 (22) 226 00 15
ipag@ipag.org.pl