POLSKA - prognozy tempa wzrostu produktu krajowego brutto (w proc.)
  2020 2021 2022 Data publikacji
IPAG -2,9 4,1   V 2020
Narodowy Bank Polski -5,4 4,9 3,7 VII 2020
Ministerstwo Finansów -3,4     IV 2020
Komisja Europejska -4,6 4,3   VII 2020
OECD -7,4 4,8   VI 2020
Międzynarodowy Fundusz Walutowy -4,6 4,2   VI 2020
Bank Światowy -4,2 2,8   VI 2020
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju -3,5 4,0   V 2020
Economist Intelligence Unit -3,5 3,2   VI 2020
Panel ekspertów NBP -3,8 3,8 3,0 VI 2020
ŚWIAT - prognozy tempa wzrostu produktu krajowego brutto (w proc.)
  2020 2021 2022 Data publikacji
Komisja Europejska -3,9 4,9   VII 2020
OECD -6,0 5,2   VI 2020
Międzynarodowy Fundusz Walutowy -4,9 5,4   VI 2020
Bank Światowy -5,2 4,2   VI 2020
UNIA EUROPEJSKA - prognozy tempa wzrostu produktu krajowego brutto (w proc.)
  2020 2021 2022 Data publikacji
Komisja Europejska -8,3 5,8   VII 2020
Międzynarodowy Fundusz Walutowy -7,1 4,8   IV 2020
STREFA EURO - prognozy tempa wzrostu produktu krajowego brutto (w proc.)
  2020 2021 2022 Data publikacji
Komisja Europejska -8,7 6,1   VII 2020
OECD -9,1 6,5   VI 2020
Międzynarodowy Fundusz Walutowy -10,2 6,0   VI 2020
Bank Światowy -9,1 4,5   VI 2020
Narodowy Bank Polski -9,1 5,2 4,2 VII 2020
Panel ekspertów NBP -6,5 4,9 1,5 VI 2020
USA - prognozy tempa wzrostu produktu krajowego brutto (w proc.)
  2020 2021 2022 Data publikacji
Komisja Europejska -6,5 4,9   V 2020
OECD -7,3 4,1   VI 2020
Międzynarodowy Fundusz Walutowy -8,0 4,5   VI 2020
Bank Światowy -6,1 4,0   VI 2020
Narodowy Bank Polski -5,7 3,4 2,7 VII 2020

Zaktualizowano: 17 lipca 2020

Kontakt

Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych
Fundacja Naukowa
ul. Arkadowa 29 lok. 10
02-776 Warszawa

tel. +48 (22) 226 00 15
ipag@ipag.org.pl