POLSKA - prognozy tempa wzrostu produktu krajowego brutto (w proc.)
  2019 2020 2021 2022 Data publikacji
IPAG 4,0 3,6     V 2019
Narodowy Bank Polski 4,0 3,7 3,5   III 2019
Ministerstwo Finansów 4,0 3,7 3,4 3,3 IV 2019
Komisja Europejska 4,2 3,6     V 2019
OECD 4, 3,9     V 2019
Międzynarodowy Fundusz Walutowy 3,8 3,1 2,8 2,8 IV 2019
Bank Światowy 4,0 3,6 3,3   I 2019
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju 3,6       XI 2018
Economist Intelligence Unit 3,5       X 2018
Panel ekspertów NBP 4,0 3,5 3,1   IV 2019
ŚWIAT - prognozy tempa wzrostu produktu krajowego brutto (w proc.)
  2019 2020 2021 2022 Data publikacji
Komisja Europejska 3,8 3,8     II 2019
OECD 3,2 3,4     V 2019
Międzynarodowy Fundusz Walutowy 3,3 3,6 3,6 3,6 IV 2019
Bank Światowy 2,9 2,8 2,8   I 2019
Economist Intelligence Unit 2,7 2,5 2,7   X 2018
UNIA EUROPEJSKA - prognozy tempa wzrostu produktu krajowego brutto (w proc.)
  2019 2020 2021 2022 Data publikacji
Komisja Europejska 1,4 1,7     V 2019
Międzynarodowy Fundusz Walutowy 1,6 1,7 1,7 1,6 IV 2019
Economist Intelligence Unit 1,9 1,7 1,8   16 V 2018
STREFA EURO - prognozy tempa wzrostu produktu krajowego brutto (w proc.)
  2019 2020 2021 2022 Data publikacji
Komisja Europejska 1,2 1,5     V 2019
OECD 1,2 1,4     V 2019
Międzynarodowy Fundusz Walutowy 1,3 1,5 1,5 1,4 IV 2019
Bank Światowy 1,6 1,5 1,3   I 2019
Economist Intelligence Unit 1,8 1,6 1,7   X 2018
Narodowy Bank Polski 1,2 1,5     III 2019
Panel ekspertów NBP 1,3 1,2 1,4   IV 2019
USA - prognozy tempa wzrostu produktu krajowego brutto (w proc.)
  2019 2020 2021 2022 Data publikacji
Komisja Europejska 2,4 1,9     V 2019
OECD 2,8 2,3     V 2019
Międzynarodowy Fundusz Walutowy 2,3 1,9 1,8 1,6 IV 2019
Bank Światowy 2,5 1,7 1,6   I 2019
Economist Intelligence Unit 2,2 1,3 1,7   X 2018
Narodowy Bank Polski 2,5 2,0     III 2019

Zaktualizowano: 21 maja 2019

Kontakt

Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych
Fundacja Naukowa
ul. Arkadowa 29 lok. 10
02-776 Warszawa

tel. +48 (22) 226 00 15
ipag@ipag.org.pl