POLSKA - prognozy tempa wzrostu produktu krajowego brutto (w proc.)
  2021 2022 2023 Data publikacji
IPAG 5,0 5,2   VIII 2021
Narodowy Bank Polski 5,0 5,4 5,3 VII 2021
Ministerstwo Finansów 4,9 4,6 3,7 VIII 2021
Komisja Europejska 4,8 5,2   VII 2021
OECD 3,7 4,7   V 2021
Międzynarodowy Fundusz Walutowy 5,1 5,1 3,5 X 2021
Bank Światowy 4,5 4,7 3,4 X 2021
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju 5,0 4,8   VI 2021
Economist Intelligence Unit 4,5 4,7   VIII 2021
Panel ekspertów NBP 5,0 4,9 4,3 X 2021
ŚWIAT - prognozy tempa wzrostu produktu krajowego brutto (w proc.)
  2021 2022 2023 Data publikacji
Komisja Europejska 5,6 4,3   V 2021
OECD 5,8 4,4   V 2021
Międzynarodowy Fundusz Walutowy 5,9 4,9 3,6 X 2021
Bank Światowy 5,6 4,3 3,1 VI 2021
UNIA EUROPEJSKA - prognozy tempa wzrostu produktu krajowego brutto (w proc.)
  2021 2022 2023 Data publikacji
Komisja Europejska 4,8 4,5   VII 2021
Międzynarodowy Fundusz Walutowy 5,1 4,4 2,3 X 2021
STREFA EURO - prognozy tempa wzrostu produktu krajowego brutto (w proc.)
  2021 2022 2023 Data publikacji
Komisja Europejska 4,8 4,5   VII 2021
OECD 4,3 4,4   V 2021
Międzynarodowy Fundusz Walutowy 5,0 4,3 2,0 X 2021
Bank Światowy 4,2 4,4 2,4 VI 2021
Narodowy Bank Polski 4,5 4,2 1,8 VII 2021
Panel ekspertów NBP 4,5 4,1 2,0 X 2021
USA - prognozy tempa wzrostu produktu krajowego brutto (w proc.)
  2021 2022 2023 Data publikacji
Komisja Europejska 6,3 3,8   V 2021
OECD 6,9 3,6   V 2021
Międzynarodowy Fundusz Walutowy 6,0 5,2 2,2 X 2021
Bank Światowy 6,8 4,2 2,3 VI 2021
Narodowy Bank Polski 6,5 3,6 1,8 VII 2021

Zaktualizowano: 14 października 2021

Kontakt

Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych
Fundacja Naukowa
ul. Aleja Komisji Edukacji Narodowej 84 lok. 59
02-776 Warszawa

tel. +48 (22) 226 00 15
ipag@ipag.org.pl