POLSKA - prognozy tempa wzrostu produktu krajowego brutto (w proc.)
  2019 2020 2021 2022 Data publikacji
IPAG 4,3 3,7     XI 2019
Narodowy Bank Polski 4,3 3,6 3,3   XI 2019
Ministerstwo Finansów 4,0 3,7 3,4 3,3 IV 2019
Komisja Europejska 4,1 3,3 3,3   XI 2019
OECD 4,2 3,5     V 2019
Międzynarodowy Fundusz Walutowy 4,0 3,1     X 2019
Bank Światowy 4,0 3,6 3,3   VI 2019
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju 3,9 3,5     XI 2019
Economist Intelligence Unit 4,0 3,3     IX 2019
Panel ekspertów NBP 4,3 3,5 3,1   IX 2019
ŚWIAT - prognozy tempa wzrostu produktu krajowego brutto (w proc.)
  2019 2020 2021 2022 Data publikacji
Komisja Europejska 3,4 3,6     VII 2019
OECD 3,2 3,4     V 2019
Międzynarodowy Fundusz Walutowy 3,0 3,4     X 2019
Bank Światowy 2,6 2,7 2,8   VI 2019
Economist Intelligence Unit 2,7 2,5 2,7   X 2018
UNIA EUROPEJSKA - prognozy tempa wzrostu produktu krajowego brutto (w proc.)
  2019 2020 2021 2022 Data publikacji
Komisja Europejska 1,4 1,4 1,4   XI 2019
Międzynarodowy Fundusz Walutowy 1,6 1,7 1,7 1,6 IV 2019
Economist Intelligence Unit 1,9 1,7 1,8   16 V 2018
STREFA EURO - prognozy tempa wzrostu produktu krajowego brutto (w proc.)
  2019 2020 2021 2022 Data publikacji
Komisja Europejska 1,1 1,2 1,2   XI 2019
OECD 1,2 1,4     V 2019
Międzynarodowy Fundusz Walutowy 1,2 1,4     X 2019
Bank Światowy 1,2 1,4 1,3   I 2019
Economist Intelligence Unit 1,8 1,6 1,7   X 2018
Narodowy Bank Polski 1,2 1,1 1,3   XI 2019
Panel ekspertów NBP 1,1 1,0 1,2   IX 2019
USA - prognozy tempa wzrostu produktu krajowego brutto (w proc.)
  2019 2020 2021 2022 Data publikacji
Komisja Europejska 2,3 1,8 1,6   XI 2019
OECD 2,8 2,3     V 2019
Międzynarodowy Fundusz Walutowy 2,4 2,1     X 2019
Bank Światowy 2,5 1,7 1,6   VI 2019
Economist Intelligence Unit 2,2 1,3 1,7   X 2018
Narodowy Bank Polski 2,2 1,7 1,7   XI 2019

Zaktualizowano: 14 listopada 2019

Kontakt

Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych
Fundacja Naukowa
ul. Arkadowa 29 lok. 10
02-776 Warszawa

tel. +48 (22) 226 00 15
ipag@ipag.org.pl