29 czerwca 2021 r. - Branżowy Ranking Ryzyka II połowa 2021 r.

Branżowy Ranking Ryzyka zawiera ocenę ryzyka inwestycyjnego w II połowie 2021 roku, w ponad 200 branżach przemysłowych i w ponad 200 nieprzemysłowych, oznaczonych zgodnie z klasyfikacją PKD.

 

23 marca 2021 r. - "SZARA STREFA 2021*

Raport poświęcony zjawisku szarej strefy gospodarczej podczas pandemii koronawirusa w Polsce w 2021 r.

 
 
   

11 marca 2020 r. - "SZARA STREFA 2020*

Raport poświęcony zjawisku szarej strefy gospodarczej w Polsce
w 2020 r., dyskusji na temat jego rozmiarów, zasięgu, a także sposobów jego ograniczania.

 
   

Listopad 2019 r. - "WPŁYW ROBOTYZACJI NA KONKURENCYJNOŚĆ POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW - III Edycja"

Raport dotyczący robotyzacji przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce.

 
   

13 marca 2019 r. - "SZARA STREFA 2019*

 

 
   

8 marca 2018 r. - "SZARA STREFA 2018*

 

 

Kontakt

Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych
Fundacja Naukowa
ul. Aleja Komisji Edukacji Narodowej 84 lok. 59
02-776 Warszawa

tel. +48 (22) 226 00 15
ipag@ipag.org.pl