POLSKA - prognozy tempa wzrostu spożycia indywidualnego (w proc.)
  2020 2021 2022 Data publikacji
IPAG -2,3 4,3   V 2020
Narodowy Bank Polski -4,2 5,3 2,4 VII 2020
Ministerstwo Finansów 3,8 3,4   IV 2019
Komisja Europejska -4,9 3,8   V 2020
OECD -9,1 4,9   VI 2020
Międzynarodowy Fundusz Walutowy 3,5 3,0   II 2019
Economist Intelligence Unit -3,1 3,0   VI 2020
UNIA EUROPEJSKA - prognozy tempa wzrostu spożycia indywidualnego (w proc.)
                                                                 2020 2021 2022 Data publikacji
Komisja Europejska -8,5 6,7   V 2020
STREFA EURO - prognozy tempa wzrostu spożycia indywidualnego (w proc.)
  2020 2021 2022 Data publikacji
Komisja Europejska -9,0 7,1   V 2020
OECD -9,9 8,6   VI 2020
Międzynarodowy Fundusz Walutowy 1,3     X 2019
USA - prognozy tempa wzrostu spożycia indywidualnego (w proc.)
  2020 2021 2022 Data publikacji
Komisja Europejska -7,2 8,5   V 2020
OECD -7,8 6,2   VI 2020
Międzynarodowy Fundusz Walutowy 2,2     X 2019

Zaktualizowano: 17 lipca 2020

Kontakt

Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych
Fundacja Naukowa
ul. Arkadowa 29 lok. 10
02-776 Warszawa

tel. +48 (22) 226 00 15
ipag@ipag.org.pl