POLSKA - prognozy tempa wzrostu spożycia indywidualnego (w proc.)
  2019 2020 2021 Data publikacji
IPAG 4,4 3,5   V 2019
Narodowy Bank Polski 4,4 4,4 3,8 VII 2019
Ministerstwo Finansów 4,0 3,8 3,4 IV 2019
Komisja Europejska 4,5 4,2   V 2019
OECD 4,7 4,2   V 2019
Międzynarodowy Fundusz Walutowy 3,2 2,8   VII 2017
Economist Intelligence Unit 3,5     X 2018
UNIA EUROPEJSKA - prognozy tempa wzrostu spożycia indywidualnego (w proc.)
                                                                 2019 2020 2021 Data publikacji
Komisja Europejska 1,6 1,7   V 2019
STREFA EURO - prognozy tempa wzrostu spożycia indywidualnego (w proc.)
  2019 2020 2021 Data publikacji
Komisja Europejska 1,3 1,5   V 2019
OECD 1,2 1,3   V 2019
Międzynarodowy Fundusz Walutowy 1,1 1,3   IV 2019
USA - prognozy tempa wzrostu spożycia indywidualnego (w proc.)
  2019 2020 2021 Data publikacji
Komisja Europejska 2,6 2,3   V 2019
OECD 2,4 2,1   V 2019
Międzynarodowy Fundusz Walutowy 2,2 1,8   IV 2019

Zaktualizowano: 15 lipca 2019

Kontakt

Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych
Fundacja Naukowa
ul. Arkadowa 29 lok. 10
02-776 Warszawa

tel. +48 (22) 226 00 15
ipag@ipag.org.pl