POLSKA - prognozy tempa wzrostu spożycia indywidualnego (w proc.)
  2021 2022 2023 Data publikacji
IPAG 5,2 5,5   VIII 2021
Narodowy Bank Polski 5,5 6,0 5,6 VII 2021
Ministerstwo Finansów 5,3 5,7 4,7 VIII 2021
Komisja Europejska 4,2 5,9   V 2021
OECD 4,3 8,4   V 2021
Bank Światowy 5,5 4,7 3,3 X 2021
Economist Intelligence Unit 4,8 5,3   VIII 2021
UNIA EUROPEJSKA - prognozy tempa wzrostu spożycia indywidualnego (w proc.)
                                                                 2021 2022 2023 Data publikacji
Komisja Europejska 2,8 5,9   V 2021
STREFA EURO - prognozy tempa wzrostu spożycia indywidualnego (w proc.)
  2021 2022 2023 Data publikacji
Komisja Europejska 2,7 6,0   V 2021
OECD 2,5 6,0   V 2021
Międzynarodowy Fundusz Walutowy 5,5     X 2020
USA - prognozy tempa wzrostu spożycia indywidualnego (w proc.)
  2021 2022 2023 Data publikacji
Komisja Europejska 7,4 4,5   V 2021
OECD 8,3 4,3   V 2021
Międzynarodowy Fundusz Walutowy 2,8     X 2020

Zaktualizowano: 14 października 2021

Kontakt

Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych
Fundacja Naukowa
ul. Aleja Komisji Edukacji Narodowej 84 lok. 59
02-776 Warszawa

tel. +48 (22) 226 00 15
ipag@ipag.org.pl