POLSKA - prognozy tempa wzrostu nakładów brutto na środki trwałe (w proc.)
  2021 2022 2023 Data publikacji
IPAG 4,2 4,8   II 2021
Narodowy Bank Polski 1,5 7,7 9,9 III 2021
Ministerstwo Finansów 4,0     VII 2020
Komisja Europejska 4,2 4,7   XI 2020
OECD -1,7 8,2   XII 2020
Bank Światowy 5,6 10,2 8,4 IV 2021
Economist Intelligence Unit 4,8 6,6   III 2021
UNIA EUROPEJSKA - prognozy tempa wzrostu nakładów brutto na środki trwałe (w proc.)
  2021 2022 2023 Data publikacji
Komisja Europejska                                5,6 4,2   XI 2020
STREFA EURO - prognozy tempa wzrostu nakładów brutto na środki trwałe (w proc.)
  2021 2022 2023 Data publikacji
Komisja Europejska 6,1 4,2   XI 2020
OECD 2,1 4,8   XII 2020
Międzynarodowy Fundusz Walutowy 7,6     X 2020
USA - prognozy tempa wzrostu nakładów brutto na środki trwałe (w proc.)
  2021 2022 2023 Data publikacji
Komisja Europejska 1,6 2,7   XI 2020
OECD 3,5 4,0   XII 2020
Międzynarodowy Fundusz Walutowy 2,8     X 2020

Zaktualizowano: 09 kwietnia 2021

Kontakt

Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych
Fundacja Naukowa
ul. Aleja Komisji Edukacji Narodowej 84 lok. 59
02-776 Warszawa

tel. +48 (22) 226 00 15
ipag@ipag.org.pl