POLSKA - prognozy tempa wzrostu nakładów brutto na środki trwałe (w proc.)
  2019 2020 2021 Data publikacji
IPAG 8,4 6,0   XI 2019
Narodowy Bank Polski 7,1 4,0 1,9 XI 2019
Ministerstwo Finansów 5,7 5,6 5,5 IV 2019
Komisja Europejska 8,0 3,3 3,5 XI 2019
OECD 5,8 5,6   V 2019
Międzynarodowy Fundusz Walutowy 5,0 4,4   VII 2017
Economist Intelligence Unit 4,5     X 2018
UNIA EUROPEJSKA - prognozy tempa wzrostu nakładów brutto na środki trwałe (w proc.)
  2019 2020 2021 Data publikacji
Komisja Europejska 3,8 1,8 1,7 XI 2019
STREFA EURO - prognozy tempa wzrostu nakładów brutto na środki trwałe (w proc.)
  2019 2020 2021 Data publikacji
Komisja Europejska 4,3 2,0 1,9 XI 2019
OECD 2,6 2,2   V 2019
Międzynarodowy Fundusz Walutowy 3,1 2,6   X 2019
USA - prognozy tempa wzrostu nakładów brutto na środki trwałe (w proc.)
  2019 2020 2021 Data publikacji
Komisja Europejska 2,2 1,1 1,1 XI 2019
OECD 3,2 3,8   V 2019
Międzynarodowy Fundusz Walutowy 2,5 2,7   X 2019

Zaktualizowano: 14 listopada 2019

Kontakt

Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych
Fundacja Naukowa
ul. Arkadowa 29 lok. 10
02-776 Warszawa

tel. +48 (22) 226 00 15
ipag@ipag.org.pl