POLSKA - prognozy tempa wzrostu nakładów brutto na środki trwałe (w proc.)
  2018 2019 2020 Data publikacji
IPAG 8,3 6,8   31 X 2018
Narodowy Bank Polski 6,3 5,6 4,5 XI 2018
Ministerstwo Finansów 7,6 7,3 7,0 VII 2017
Komisja Europejska 6,2 5,7 4,9 XI 2018
OECD 6,4 6,9 5,8 XI 2018
Międzynarodowy Fundusz Walutowy 6,0 5,0 4,4 VII 2017
Economist Intelligence Unit 8,0 4,5   X 2018
UNIA EUROPEJSKA - prognozy tempa wzrostu nakładów brutto na środki trwałe (w proc.)
  2018 2019 2020 Data publikacji
Komisja Europejska 3,2 2,9 2,8 XI 2018
STREFA EURO - prognozy tempa wzrostu nakładów brutto na środki trwałe (w proc.)
  2018 2019 2020 Data publikacji
Komisja Europejska 3,3 3,3 3,0 XI 2018
OECD 3,3 3,0 2,8 XI 2018
Międzynarodowy Fundusz Walutowy 4,1 3,5   X 2018
USA - prognozy tempa wzrostu nakładów brutto na środki trwałe (w proc.)
  2018 2019 2020 Data publikacji
Komisja Europejska 5,4 3,7 3,2 XI 2018
OECD 4,9 4,2 3,8 XI 2018
Międzynarodowy Fundusz Walutowy 5,6 6,0   X 2018

Zaktualizowano: 30 listopada 2018

Kontakt

Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych
Fundacja Naukowa
ul. Arkadowa 29 lok. 10
02-776 Warszawa

tel. +48 (22) 226 00 15
ipag@ipag.org.pl