POLSKA - prognozy tempa wzrostu nakładów brutto na środki trwałe (w proc.)
  2019 2020 2021 Data publikacji
IPAG 6,6 5,8   V 2019
Narodowy Bank Polski 8,6 4,8 2,6 VII 2019
Ministerstwo Finansów 5,7 5,6 5,5 IV 2019
Komisja Europejska 4,9 4,1   V 2019
OECD 5,8 5,6   V 2019
Międzynarodowy Fundusz Walutowy 5,0 4,4   VII 2017
Economist Intelligence Unit 4,5     X 2018
UNIA EUROPEJSKA - prognozy tempa wzrostu nakładów brutto na środki trwałe (w proc.)
  2019 2020 2021 Data publikacji
Komisja Europejska 2,1 2,1   V 2019
STREFA EURO - prognozy tempa wzrostu nakładów brutto na środki trwałe (w proc.)
  2019 2020 2021 Data publikacji
Komisja Europejska 2,3 2,3   V 2019
OECD 2,6 2,2   V 2019
Międzynarodowy Fundusz Walutowy 2,4 2,6   IV 2019
USA - prognozy tempa wzrostu nakładów brutto na środki trwałe (w proc.)
  2019 2020 2021 Data publikacji
Komisja Europejska 2,8 2,2   V 2019
OECD 3,2 3,8   V 2019
Międzynarodowy Fundusz Walutowy 3,6 2,2   IV 2019

Zaktualizowano: 15 lipca 2019

Kontakt

Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych
Fundacja Naukowa
ul. Arkadowa 29 lok. 10
02-776 Warszawa

tel. +48 (22) 226 00 15
ipag@ipag.org.pl