POLSKA - prognozy tempa wzrostu nakładów brutto na środki trwałe (w proc.)
  2020 2021 2022 Data publikacji
IPAG -4,4 4,0   V 2020
Narodowy Bank Polski -13,5 -2,0 7,9 VII 2020
Ministerstwo Finansów 5,6 5,5 5,4 IV 2019
Komisja Europejska -8,4 5,9   V 2020
OECD -10,6 6,1   VI 2020
Międzynarodowy Fundusz Walutowy 4,8 2,5   II 2019
Economist Intelligence Unit -7,0 4,0   VI 2020
UNIA EUROPEJSKA - prognozy tempa wzrostu nakładów brutto na środki trwałe (w proc.)
  2020 2021 2022 Data publikacji
Komisja Europejska                                -13,2 9,7   V 2020
STREFA EURO - prognozy tempa wzrostu nakładów brutto na środki trwałe (w proc.)
  2020 2021 2022 Data publikacji
Komisja Europejska -13,3 9,2   V 2020
OECD -12,6 8,1   VI 2020
Międzynarodowy Fundusz Walutowy 2,6     X 2019
USA - prognozy tempa wzrostu nakładów brutto na środki trwałe (w proc.)
  2020 2021 2022 Data publikacji
Komisja Europejska -12,2 1,7   V 2020
OECD -8,2 3,2   VI 2020
Międzynarodowy Fundusz Walutowy 2,7     X 2019

Zaktualizowano: 17 lipca 2020

Kontakt

Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych
Fundacja Naukowa
ul. Arkadowa 29 lok. 10
02-776 Warszawa

tel. +48 (22) 226 00 15
ipag@ipag.org.pl