06 grudnia 2019

Nowy Raport IPAG o robotach przemysłowych

Z danych Międzynarodowej Federacji Robotyki wynika, że światowy popyt na roboty przemysłowe wzrasta w bardzo szybkim tempie. Zdecydowana większość robotów, bo aż dwie trzecie, jest corocznie instalowana w fabrykach azjatyckich. Najbliższe trzy lata to dalszy dynamiczny rozwój przemysłu w tym regionie, a w szczególności rozwój przemysłu chińskiego. Według bieżących prognoz w 2021 roku ponad jedna trzecia światowych zasobów robotów przemysłowych będzie znajdowała się w Chinach. Przykład gospodarki tego kraju pokazuje też, że wyczerpują się możliwości konkurowania tanią siłą roboczą. Można zatem oczekiwać, że w najbliższych latach głównym czynnikiem konkurencji będzie przede wszystkim nowoczesność przemysłu, rozumiana jako oparcie działalności wytwórczej o koncepcję Przemysłu 4.0.

Polska gospodarka, mimo systematycznego wzrostu zasobów robotów przemysłowych, rozwija się pod tym względem zbyt wolno by nawiązać równorzędną walkę, nie tylko z krajami azjatyckimi, ale także niektórymi krajami Europy Środkowo-Wschodniej. Głównym czynnikiem ograniczającym robotyzację polskiego przemysłu są nadal bariery mentalnościowe i przekonanie o braku konieczności inwestowania w roboty przemysłowe. Jak pokazują wyniki badania przeprowadzonego przez Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych wątpliwości
polskich przedsiębiorców zwykle znikają wraz z pojawieniem się pierwszych korzyści ekonomicznych z robotyzacji. Blisko 90 procent przedsiębiorstw posiadających roboty przemysłowe planuje zakup kolejnych bądź zastanawia się nad podjęciem takiej decyzji.

Kontakt

Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych
Fundacja Naukowa
ul. Arkadowa 29 lok. 10
02-776 Warszawa

tel. +48 (22) 226 00 15
ipag@ipag.org.pl